Quảng cáo Poster Frame và quảng cáo LCD

Quảng cáo Poster Frame và quảng cáo LCD

Với hình thức sử dụng Poster Frame của các doanh nghiệp trong thang máy, đã biến thời gian chờ đợi của khách hàng thành “thời điểm vàng” cho quảng cáo doanh...
Quảng cáo LCD tại thang máy

Quảng cáo LCD tại thang máy

Quảng cáo LCD tại thang máy là hình thức truyền thông ngày càng nở rộ bởi số lượng các tòa nhà cao tầng trên toàn quốc ngày cằng tăng mạnh. Nền kinh tế ngày...